برداشتن غده تیروئید

غده تیروئید در جلوی گردن قرار گرفته است. در صورت بروز هر گونه ناهنجاری در این غده، انجام جراحی جهت برداشتن تمام و یا بخشی از آن ضرورت می‌یابد. چنانچه این غده بزرگ شود (بیماری گواتر)، ممکن است فرد در بلع و یا تنفس مشکل پیدا کند. همچنین بیماری پر کاری تیروئید منجر به مصرف بیشتر اکسیژن و مواد غذایی می‌شود. اگر این بیماری‌ها با استفاده از دارو برطرف نشود و یا بیمار سن کمی داشته یا باردار باشد، انجام جراحی و برداشتن غده تیروئید الزامی خواهد بود.

همچنین ببینید