جراحی صفراوی

کیسه صفرا وظیفه ذخیره صفرای تولید شده در کبد را بر عهده دارد که در هضم چربی مؤثر می‌باشد. این مایع از طریق مجاری صفراوی وارد روده می‌شود. در برخی موارد با ایجاد سنگ در داخل کیسه صفرا و یا ورود آن به مجاری صفراوی، انجام جراحی ضروری خواهد بود.

کوله سیستکتومی عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا است. مشکلات کیسه صفرا معمولاً ناشی از وجود سنگ در کیسه صفرا می‌باشد. این سنگ‌ها ممکن است مسیر جریان صفرا را مسدود کند و باعث تورم این عضو گردد. علل دیگر مشکلات سنگ‌های کیسه صفرا شامل کوله سیستیت (التهاب کیسه صفرا) و کولانژیت (التهاب مجرای صفراوی) می‌باشد. این عمل جراحی شایع‌ترین عمل لاپاروسکوپی و اولین عمل جراحی لاپاروسکوپی بوده که بر روی انسان انجام شده است.

مشاهده فیلم

مجاری صفراوی عبارت از مسیرهایی است که کبد، صفرا و لوزالمعده را به روده کوچک وصل کرده و مواد صفراوی مورد نیاز برای تکمیل هضم غذا را به روده کوچک منتقل می‌کند. در صورت وجود سنگ در مجاری صفراوی، ممکن است این ناحیه عفونی شود و در نتیجه نیاز به انجام جراحی اضطراری باشد. برای انجام جراحی ابزارهای خاص جهت بررسی مجاری صفراوی و بافت‌های اطراف آن بکار می‌رود. با تعیین محل قرارگیری سنگ و از طریق وارد کردن یک آندوسکوپ انعطاف‌پذیر، جراح سنگ را خارج می‌کند.

همچنین ببینید