آپاندکتومی

آپاندیس یک ارگان بسیار کوچک است که در ابتدای روده بزرگ و سمت راست شکم قرار دارد. زمانی که آپاندیس در اثر عفونت، ملتهب و متورم می‌شود باید به سرعت تحت درمان قرار گیرد. در صورت عدم درمان به موقع (معمولاً تا 1 روز بعد از مشاهده علایم)، آپاندیسِ ملتهب و عفونی می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود. عمل جراحی برداشتن آپاندیس که آپاندکتومی نام دارد بسیار مرسوم بوده و اغلب بدون وجود پیچیدگی قابل انجام است. در صورت تشخیص به هنگام و انجام جراحی، فرد به سرعت بهبود خواهد یافت.

مشاهده فیلم