تجربیات تخصصی

Dr. Toolabi, proffessional experiences
تجربیات جراحی کلینیکال
 • از پیشگامان جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته در ایران با انجام اولین جراحی لاپاروسکوپی Splenectomy در بیمارستان امام خمینی، ۱۳۷۴٫
 • از پیشگامان جراحی Bariatric شامل Gastric bypass، Gastric sleeve و Gastric banding در ایران.
 • انجام جراحی عمومی لاپاروسکوپی و جراحی سرطان، ۱۳۹۱-۱۳۷۲٫
 • انجام جراحی در بیمارستان­های تحت نظارت دانشگاه در ایران، ۱۳۸۸-۱۳۷۲٫
 • آموزش جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته به جراحان عمومی و متخصصین زنان در دانشگاه­ ها و بیمارستان­ های خصوصی، ۱۳۷۳- تاکنون.
 • سرپرست تیم جراحی جهت راه­ اندازی Arterio-venous fistula and peritoneal dialysis، ۱۳۷۷-۱۳۷۴٫
 • عضو تیم جراحی عروق و پیوند کلیه، ۱۳۷۶-۱۳۷۳٫
تجربیات اجرایی
 • رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۱۳۸۱-۱۳۷۷٫
 • برگزار کننده اولین کنفرانس بین­ المللی لاپاروسکوپی پیشرفته برای اولین بار در ایران، ۱۳۷۹٫
 • برگزار کننده دومین کنفرانس بین­ المللی لاپاروسکوپی پیشرفته در ایران، ۱۳۸۰٫
 • مدیر برگزاری سومین، چهارمین و پنجمین کنفرانس ملی لاپاروسکوپی پیشرفته در ایران، ۱۳۸۲، ۱۳۸۴، ۱۳۸۶٫
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی «یافته» در دانشگاه علوم پزشکی لرستان.
 • رییس بخش لاپاروسکوپی بیمارستان امام خمینی، ۱۳۸۲- تاکنون.
 • مؤسس گروه جراحی آندوسکوپی در بیمارستان شریعتی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، ۱۳۸۲٫
 • معاونت گروه اندوسرجری در بیمارستان میلاد، ۱۳۸۱- تاکنون.
 • آموزش جراحی لاپاروسکوپی Gastric Banding در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۲٫
 • رییس آموزش لاپاروسکوپی پیشرفته و مدیر برگزاری سمینارهای ماهانه لاپاروسکوپی در بخش اندوسرجری بیمارستان میلاد، ۱۳۸۱٫
 • تأسیس بخش جراحی آندوسکوپی بیمارستان توحید در خرم­ آباد، ۱۳۷۹٫
 • تأسیس بخش جراحی آندوسکوپی بیمارستان شهدا در خرم ­آباد، ۱۳۷۸٫
 • رییس بخش جراحی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۱۳۷۴-۱۳۷۲٫
 • برگزاری کارگاه آموزشی لاپاروسکوپی پیشرفته در دانشگاه­ های یاسوج، چالوس، اهواز، مشهد و کردستان.

بازگشت به معرفی