فلوشیپ و عضویت

Dr. Toolabi, fellowship
  • لاپاروسکوپی پیشرفته، انگلستان (۱۳۷۹)
  • پیوند کلیه و عروق، ایران (۱۳۷۶)
  • جراحی سرطان، ایران (۱۳۷۱)

بازگشت به معرفی