سوابق تحصیلی

Dr. Toolabi, education
دوره فوق تخصص:
فلوشیپ (فوق تخصص) جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته از دانشگاه Hull، انگلستان (۱۳۷۹)
دوره تخصص:
بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (۱۳۷۲)
دوره پزشکی عمومی:
دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (۱۳۶۸)