افتخارات

Dr. Toolabi, awards
 • بنیان‌گذار لاپاروسکوپی پیشرفته با انجام اولین عمل جراحی طحال برداری Laparoscopic Splenectomy در کشور، تهران، بیمارستان امام خمینی (۱۳۷۵)
 • انجام اولین جراحی Laparoscopic Renal Cystectomy در تهران (۱۳۷۴)
 • انجام اولین جراحی C.A.P.D insertion in patients undergoing haemodialysis در تهران (۱۳۷۴)
 • انجام اولین جراحی Laparoscopic Herniorrhaphy در تهران (۱۳۷۵)
 • انجام اولین جراحی Thoracoscopic Sympathectomy در تهران (۱۳۷۵)
 • انجام اولین جراحی Infantile pyloric stenosis in a 15 days neonate در خرم­ آباد (۱۳۷۹)
 • انجام اولین عمل جراحی برداشتن غده تیموس در سطح کشورهای خاورمیانه با روش لاپاروسکوپی، تهران، بیمارستان امام خمینی (۱۳۸۲)
 • انجام اولین جراحی Laparoscopic Choledochoduedenostomy در تهران (۱۳۸۲)
 • انجام اولین جراحی Laparoscopic Drainage of pancreatic pseudo cyst – Cystogastrostomy در ایران (۱۳۸۲)
 • پایه‌گذار جراحی چاقی در ایران به روش لاپاروسکوپی با انجام اولین جراحی Laparoscopic Gastric bypass for morbid obesity در بیمارستان میلاد تهران (۱۳۸۴)
 • انجام اولین جراحی Laparoscopic Gastric sleeve resection for morbid obesity در بیمارستان میلاد تهران (۱۳۸۴)
 • انجام اولین عمل جراحی برداشتن کامل مری (Total Oesophagectomy)‌ با لاپاروسکوپ، تهران، بیمارستان امام خمینی (۱۳۸۴)
 • انجام اولین عمل جراحی برداشتن غده پانکراس (Distal Pancreatectomy)، تهران، بیمارستان عرفان (۱۳۸۶)
 • بنیان‌گذار و دبیر اولین کنگره بین‌المللی لاپاروسکوپی پیشرفته در ایران (۱۳۷۹)
 • اتمام دوره متوسطه در طی ۳ سال
 • اتمام دوره چهارساله جراحی عمومی در طی ۳ سال
 • کسب رتبه عالی در امتحان بورد جراحی کشور (۱۳۷۱)
 • ساخت ۱۷ مرکز بهداشتی- درمانی شهری، ۲۲ مرکز بهداشتی- درمانی روستایی و ۳۷۰ خانه بهداشت در ایران
 • ساخت ۲ بیمارستان برای نورآباد و الشتر و راه­ اندازی بیمارستان­های پلدختر و ازنا
 • تکمیل و راه­ اندازی دانشکده پیراپزشکی و ساخت دانشکده پرستاری گلدشت
 • برگزاری ۲ کنگره بزرگ بین­ المللی لاپاروسکوپی
 • برگزاری کارگاه­های آموزشی – پژوهشی و کنگره­ های مختلف
 • دعوت به عنوان جراح مدعو در بیمارستان­های بین­ المللی
مسئولیت ها
 • رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان (۱۳۸۱-۱۳۷۷)
 • انجام و شروع به کار بیش از ۵۰۰ پروژه بهداشتی – درمانی، بیمارستانی و آموزشی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان (۱۳۸۱-۱۳۷۷)
 • معاون مرکز جراحی‌های آندوسکوپیک بیمارستان میلاد و مسئول آموزش لاپاروسکوپی پیشرفته در این مرکز (۱۳۸۷-۱۳۸۱)

بازگشت به معرفی